Solicitări

Identificare video

P41REG Solicitare certificat digital pentru semnare electronica

Urbanism

P01U Certificate de urbanism (CU)

P01U_Semnatura Certificate de urbanism (CU) - Semnatura

P02U Avize de urbanism/primar

P03U Dispoziţii (de îndreptare eroare materială)

P04U Certificate de atestare a edificării/extinderii construcţiei

P05U Duplicate

P06U Copii documente/documentaţii

P07P Eliberare certificat de urbanism (publicitate)

P08P Eliberare aviz de urbanism (publicitate)

P33U Invitație recepție lucrări

P34U Cerere completare documentaţie urbanism

P35U Comunicare/anunț privind începerea execuţiei lucrărilor

Politia locala

P15PL Cerere pentru emitere autorizaţie de funcţionare comerciala - alimentaţie publică – cod CAEN 5630, 5610 (BAR/RESTAURANT )

P16PL Cerere pentru prelungire autorizaţie de funcţionare comerciala - alimentatie publica - cod CAEN 5630, 5610 ( BAR/RESTAURANT)

P17PL Cerere pentru emitere aviz de funcţionare (temporar) privind comercializarea obiectelor specifice sărbătorilor de iarnă/ primăvară

P18PL Cerere pentru emiterea avizului de funcţionare pentru terase sezoniere (cod CAEN 5630,5610)

P19PL Cerere pentru prelungirea a acordului de funcţionare pentru activitate comercială comerţ produse alimentare /nealimentare/ servicii de piaţă

P20PL Cerere pentru emitere acord de funcționare spălătorii, vulcanizare, service auto, comerț cu piese auto

P21PL Cerere pentru emiterea/ prelungirea avizului de funcţionare pe domeniul public (amplasament stradal) (altele decât difuzarea presei şi comercializarea florilor naturale)

P22PL Cerere pentru prelungirea acordului de funcţionare pentru activitatea comercială – spălătorii / vulcanizări / service auto / comerţ cu piese auto

P23PL Cerere pentru emiterea/prelungirea acordului de funcţionare pentru activitatea comercială la tarabă/spatiu în pieţe/bazare

P24PL Cerere pentru emiterea/prelungirea avizului de funcţionare comercială flori naturale pe domeniul public.

P25PL Cerere pentru emiterea/prelungirea aviz de funcţionare pentru activitate comercială – difuzare presă pe domeniul public

P26PL Cerere pentru emiterea avizului de funcţionare comercială terase sezoniere – amenajate în centrul istoric (cod CAEN 5630, 5610)

P27PL Cerere pentru emiterea/prelungirea acordului de funcţionare comercială pentru activitate comercială (pieţe / bazare)

P28PL Cerere pentru emiterea acordului de funcţionare pentru activitate comercială comerţ produse alimentare/nealimentare/servicii de piaţă

P36PL Cerere pentru modificare orar - autorizație/acord/aviz de funcționare

P37PL Cerere pentru modificare declarație de clasificare

P38PL Cerere pentru completari dosar autorizație de funcţionare comercială

P39PL Declarare închidere punct de lucru

P40PL Necesitate obţinere autorizare comercială din partea Poliţiei Locale

P41PL Sesizări adresate Poliției Locale

P42PL Confirmare plată amenzi

Taxe si impozite

P29TI Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice

P30TI Declarație de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor fizice

P31TI Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul persoanelor fizice

P43TI Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor juridice

P44TI Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice

P45TI Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul persoanelor juridice

P46TI Declarație pentru scoaterea din evidență a mijlocului de transport

P47TI Declarație pentru scoaterea din evidență a mijlocului de transport - persoane juridice

P48TI Cerere eliberare certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice

P49TI Cerere eliberare certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice

Directia servicii publice

P09DSP Cerere aviz de traseu

P10aDSP Cerere proces verbal de recepţie preliminară intervenții (avarii)

P10bDSP Cerere proces verbal de recepţie preliminară lucrări edilitare executate cu AC

P11DSP Cerere proces verbal recepție finală

P12DSP Cerere proces verbal predare primire amplasament

P13DSP Cerere acord de ocupare domeniu public

P14DSP Adrese răspunsuri solicitări

P50DSP Cerere atribuire loc parcare

P50ADSP Cerere atribuire loc parcare

P51DSP Cerere actualizare informații loc parcare

P51ADSP Cerere actualizare informații loc parcare

P52DSP Plata garantie participare licitatii

Sandbox

Sandbox